2010. május 27., csütörtök

Szent Ferenc megkisértése


A Portiuncula táblaképpel szembe állva, jobb oldalt, alulról az első jelenet azt ábrázolja, hogy itt a kápolna szomszédságában miként szabadult meg szent Ferenc a kísértésektől.
Perugiai Legenda XXI. fejezet
 „Azokban az időkben, mikor Szent Ferenc Szűz Máriának ugyancsak ebben a kolostorában tartózkodott, történt, hogy lelkének tökéletesítésére igen súlyos lelki kísértést bocsátott rá az Úr. Emiatt benseje és külseje, lelke és teste nagyon gyötrődött, sőt néha olykor még a testvérek társaságából is kivonta magát. Leginkább azért, mert a kísértés miatt képtelen volt olyan jókedvűnek mutatkozni előttük, mint amilyen egyébként szokott lenni. Sanyargatta magát nemcsak az ételtől, hanem a beszédtől való megtartóztatással is. Gyakran járt a templom közelében lévő erdőbe imádkozni, hogy fájdalmát szabadabban kimutathassa, és könnyeit bővebben onthassa az Úr előtt, hogy az Úristen, aki mindent megtehet, ekkora szorongattatásban legyen kegyes, és küldje el neki az égből orvosságát. Mikor ez a kísértés éjjel-nappal több mint két éven át így zaklatta, történt, hogy egy nap, míg Szűz Mária templomában állt imádkozva, lelkében a szent evangélium ezen igéjét hallotta: "Ha akkora hited lenne, mint a mustármag, és azt mondanád ennek a hegynek, hogy helyéről más helyre menjen át, úgy lenne."[50] Szent Ferenc megkérdezte: "Mi az a hegy?" Ezt a feleletet kapta: "A hegy a kísértésed." Erre Szent Ferenc így szólt: "Akkor legyen úgy, Uram, ahogy mondottad."[51] Erre tüstént olyan tökéletesen megszabadult, hogy úgy tűnt neki, mintha soha nem is lett volna ez a kísértése.”
Az ábrázolásban azt látjuk, hogy szent Ferenc a sár kunyhójához közel, amely kör alakú, beleugrott egy tövisbokorba. A Sátán vereséget szenvedett és már távozóban van. Közben Ferencet két angyal vigasztalja, és az égből az áldó Krisztus is megjelenik. Különösen érdekes a fenti leírásban, hogy míg más szentek esetében általában testi, kísértésekhez kapcsolódik az a megoldás, hogy a tövisbokorba vetik magukat, addig itt egy életformához, az imádsághoz és a bűnbánattartáshoz. Az áldó Krisztus pedig jóváhagyja ezt a bűnbánó életformát, amelyért szent Ferenc ilyen keményen megküzdött. A kunyhó kör alakja, mint tökéletes forma az Egyházra való utalás. Míg ebben az első jelenetben a kunyhó szürke, sárból készült, a következőben már arany színben fog ragyogni. A küzdő Egyházból a mennyei Jeruzsálem fele tartunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.