2010. április 10., szombat

Utcák és a Főtér


Igazat adok annak az úti könyvnek, amelyben azt olvastam, hogy legjobban úgy lehet megismerni Assisit, hogyha cél nélkül összevissza járkálunk legalább egy napot. Első alkalommal, amikor itt jártam feltűnt, hogy Leó testvér, a vezetőnk milyen biztonsággal mozog Assisi utcáin. Meg is kérdeztem, hogy ennyire jól megismerte a várost? A válasz az volt, hogy Assisi utcáin nem lehet eltévedni, mert az utcák többnyire a főtérre vezetnek. Később magam is kipróbáltam, és valóban így van.
Assisi utcáin járva, magam sem hittem a gyönyörű valóságot. Emelkedő utcák, zegzugos sikátorok őrzik szent Ferenc és társai lábnyomait, tetteit és neveit. Valamikor ezek az utcák, a főtér Ferenc ifjú korában vidám nevetéstől visszhangoztak. Most alázatosan, szinte szent csendben, mintha titkot őriznének Ferenc és az első testvérek neveit viselik és hirdetik egyben.
A város főtere is egészen jól őrzi Szent Ferenc korának hangulatát. Középen egy szökőkút áll. A tér sarkán állott a szent Miklós templom, ahol szent Ferenc az evangélium szavait hallotta, amikor a miséző pappal felolvastatta az aznapi részt arról, hogy Jézus az apostolokat eszközök nélkül küldte szét. „Szent Ferenc pedig, mikor meghallotta, hogy Krisztus tanítványainak sem aranyat, sem ezüstöt, sem pénzt nem szabad maguknál tartaniuk; az útra sem erszényt, sem tarisznyát, sem kenyeret, sem botot nem szabad magukkal vinniük; sem sarut, sem két köntöst, nem szabad viselniük, hanem szüntelenül az Isten országát és bűnbánatot kell hirdetniük, tüstént felujjongott a Szentlélekben: "Ez az, amit én akarok, ez az, amit én keresek, ez az, amit teljes szívemből tenni kívánok!”( 1 Cel 22)
Ma már nem áll a szent Miklósnak szentelt templom. A XIV század közepén egy márvány szószéket építettek ide, amelyről Sienai szent Bernát prédikált 1425-ben.
A Minerva templom homlokzatát viszont maga szent Ferenc is látta, hisz a templom római kori pogány templom volt. A templomot 6 korintusi oszlopával 1539-ben alakították át katolikus templommá.
A podesták palotája is itt a főtéren található, amelyről már 1212-ben szó esik, de csak 1282-ben fejezték be az építését.
Jól esett elidőzni, nézelődni ebben a környezetben. Fizikailag, lelkileg felüdítő volt.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.