2010. március 9., kedd

San Damiano - belülről

Amikor beléptünk a templomba, meglepődve tapasztaltuk, hogy zsúfolásig tele volt. Igaz, hogy kis templomocska az egész, de nem számítottam ilyen tömegre. Később megtudtuk, hogy minden délután 5 órától vecsernyét végeznek itt. Mindenfele, még a földön is fiatalok, nővérek ültek. Elől a szentélyben ferences testvérek foglalták el a stallumokat és egy fiatal diakónus vezette a liturgiát. A nyelv miatt többnyire lélekben tudtunk belekapcsolódni, mégis sok minden érthető volt. A diakónus lelkesen beszélt arról, hogy szent Ferencnek mennyire mély Isten tapasztalata volt ezen a helyen, amikor a megfeszített Krisztus így szólt hozzá: „menj Ferenc építsd fel házamat.” Azonban ez nem kizárólag az ő tapasztalat kell, hogy legyen, mert Krisztus bennünket is megszólít, és feladatot ad.
A vecsernye után szentmisét mutattunk be. Nagy kegyelem, hogy ezen a szent helyen, így a szentmisében is Isten elé állhattunk. A szentmise után egy kedves ott lakó ferences testvér bemutatta a templomot és a kolostort.
A templom

„Ferenc a Keresztrefeszített említett látomása és szavai után egészen felvidulva emelkedett fel. Megjelölte magát a szent kereszt jelével, lóra szállott, s utána jó sok vég különböző színű posztóval megrakodva Folignóba indult. Ott nemcsak a posztót, hanem lovát és minden egyebét is áruba bocsátotta. (A szerencsés vásár után) azon melegében visszatért San Damiano templomához.
Itt egy szegény pappal találkozott: nagy bizalommal és tisztelettel kezet csókolt neki és felajánlotta minden pénzét. Majd rendben feltárta előtte életére vonatkozó elképzelését. A pap álmélkodva és csodálkozással hallgatta megtérésének történetét. Eleinte nem is akart hinni neki. Azt gondolta, hogy gúnyolódni akar vele, s ezért kereken elutasította a pénz átvételét. Ferenc azonban egyre nagyobb hévvel és kitartással beszélt, hogy szavai hitelre találjanak, és egyben sürgetően kérte a papot, hogy állandóan vele maradhasson.
Végül a pap megengedte, hogy nála lakjék, a pénzt azonban, szüleitől való félelmében nem fogadta el tőle. Ferenc erre fogta az összeget, s mint a világ igazi megvetője, bedobta egy ablakba, s ezentúl annyiba sem vette, mint a föld sarát.” (Három Társ Legendája 16)

Az oltár irányába nézve, hátul jobbra található egy négyszögű ablak. Ez a „finestra del denaro”, „ a pénz ablaka”, ahová szent Ferenc behajította a zacskó pénz, amelyet a templom papja nem akart elfogadni. Körülötte a XIV. századból való restaurált festmények láthatók. Jobbra Ferenc és az apja. A hátsó falon Assisi legősibb ábrázolása. Különben a falak nagyon régies benyomást keltenek, valószínűleg szándékosan, szinte gondozatlannak tűnik.
Elül a főoltár fölé függesztették a tau kereszt másolatát. Az eredetit a szent Klára bazilikában őrzik. A szentélyt stallumok veszik körbe.
1212 Virágvasárnapján szent Ferenc itt a San Damianoban fogadta szent Klárát, amikor Klára elhatározta, hogy Ferenc példájára, ő is követni fogja Krisztust.
„Klára néhány nap múlva a San Angelo de Panzo templomhoz ment át. Mivel azon-ban lelke itt sem tudott megnyugodni, Szent Ferenc tanácsára utoljára San Damiano templomához költözött át. Itt végre biztos talajba mélyeszthette lelkének horgonyát. Ez volt ugyanis az a templom, amelynek kijavításán Ferenc annak idején olyan csodálatos kitartással dolgozott, és fenntartására papjának jelentős pénzösszeget adományozott. Ez volt az a hely, ahol Ferenc imádság közben a keresztfáról ezt a szózatot hallotta: ,,Ferenc, menj, állítsd helyre hajlékomat, mely, mint látod, összedőléssel fenyeget.'' Mennyei Jegyese szerelméért ennek a parányi monostornak börtönébe zárkózott Klára szűz. Amíg csak élt, itt rejtőzött a világ háborgásai elől, és itt tartotta kemény fegyelemben testét. Ebben a sziklaodúban fészkelt az ezüstgalamb, itt szülte világra a szüzek közösségét, itt alapította meg szent monostorát, és itt vetette meg alapját a Szegény Úrnők Szerzetének.” (Celanoi Tamás Szent Klára élete 10)
A templom szentélyének a végén van egy ablakocska, amely ráccsal van elfedve, ahol a nővérek áldoztak, amikor még itt laktak. Szent Klára és nővér társai az említett rácson keresztül nézhették a halott szent Ferencet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.