2010. június 14., hétfő

Szent Ferenc a pápa előttA Portiuncula oltárképének jobb oldala (szemből nézve) szent Ferenc egyéni tapasztalatát ábrázolja. Felül Krisztus és a Szűzanya látható. A baloldal, a Szűzanya oldala, amelyet az Egyház oldalának is nevezhetünk. A kép festője itt festette meg szent Ferencet a pápa előtt, valamint a búcsú kihirdetését.
A látomás után szent Ferenc rögtön felkereste III Honoriusz pápát, hogy előadja a kérését. Spoletói Michael Bernarducci ezt így jegyezte fel:
       „Ezek után reggelre virradva Szent Ferenc újra felvette saját tunikáját, és ahhoz a három társához ment. Hívatván őket ezt mondta: »Készüljetek, hogy velem jöttök Rómába.« Ferenc a rózsákkal a Pápa úr elé áll és elmesélvén a vele történteket, előadja kérését: »Az Isten akarata, és isteni ígéret az, hogy Augusztus első napjának vecsernyéjétől második napjának vecsernyéjéig, akárki lép be a Sancta Maria de Portiuncula templomba, keresztsége napjától bocsánatot nyer minden bűne, amire visszaemlékezett, megbánt és meggyónt, és amivel kapcsolatban kegyesen vállalta egy paptól a bűnbocsánat és elégtétel parancsát.« leírása alapján.
A festményen a pápa, egy gótikus ajtó mögött szent Péter székén ül. Szent Ferenc, és Masseo testvér előtte térdel. A pápa fején tiara-, hármas korona látható, amely a küzdő, a szenvedő és a diadalmas Egyházat jelképezi. Figyelemmel hallgatja a búcsúra vonatkozó szokatlan kérést, amelyet némi habozás után jóváhagyott.
A pápát félkörben körülvevő bíborosok szintén csodálkozva súgnak össze a kérés hallatára. Ferenc kérése ugyanis teljesen új, szokatlan, és nagy kérés volt. Eddig leginkább a Szentföldre való elzarándokolással lehetett teljes búcsút nyerni. A vezekléshez elég volt maga a gyaloglás, az út fáradalmainak elviselése. Ezen felül semmi személyeset nem kívántak a zarándoktól, vagy a vezeklőtől. Ferenc viszont ezt kéri a Pápa úrtól: „akárki lép be a Sancta Maria de Portiuncula templomba, keresztsége napjától bocsánatot nyer minden bűne, amire visszaemlékezett, megbánt és meggyónt, és amivel kapcsolatban kegyesen vállalta egy paptól a bűnbocsánat és elégtétel parancsát
Ezzel szent Ferenc fontos személyes mozzanatot vezetett be a zarándoklat, vagy a vezeklés gyakorlatába, mégpedig a bűnök személyes megvallását és az értük való elégtételt. A portiunculai búcsúnak ez az igazi teológiai újdonsága: a már megbocsájtott bűneink után járó büntetést a személyes Isten engedi el, irgalmas szeretetből.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.