2011. február 26., szombat

Szent Márton párhúzam

2. kép
Az a tény, hogy szent Ferenc az öltözetét a szegény lovagnak adta, Giotto ábrázolásában Szent Mártont idézi fel, aki köpenye felét egy fázó koldusnak adta. Ugyanakkor szent Ferenc túl is haladja szent Mártont, mert ő az egész ruháját odaadja a szegény lovagnak.
Fel kell figyelnünk arra, hogy e fölött a jelenet felett nincs bibliai kép. A jelenet nagyon bibliai: odaadni a szegényeknek a vagyonunkat, felruházni a szegényt. A gazdag ifjú bibliai jelenetét is felidézi az esemény. Olyan bibliai utalással találkozunk itt, melynek a szerzetesség történetében jelentős szerepe van.
Noha e jelenet fölött nincs bibliai kép, mert épp egy ablak van fölötte.
Szent Bonaventúra az Itinerarium prológusában ezt irja:
„Kezdetben az Őskezdetet hívom segítségül, "a világosság Atyját", tőle származik minden megvilágosodás és "minden jó adomány és tökéletes ajándék"; az örök Atyát, az ő Fia, ami Urunk Jézus Krisztus által.(Prol 1.1.)
Miben áll akkor a megvilágosodás? Abban, hogy észre veszi felebarátja szűkségét. Az ablak, a beáradó fény, a világosság, ezt az Istentől jövő megvilágosodást is jelképezheti. A szenvedés hatására szent Ferenc lelki füle megnyílik, értelmessé válik, és képessé válik arra, hogy észrevegye a másik ember rászorultságát.
De ez az epizód emlékeztet egy másik találkozásra is, ami a ciklusban nincs megfestve, ti. Ferencnek a leprással való találkozására, és arra, hogy amint ő mondja „irgalmasságot cselekedett vele.” Ez azt jelenti, odaadta neki a ruháját és megcsókolta.
Ez a ruháját odaadó ember egyben jelenti a régi ember levetését és az új felöltésé is
Érdemes megnézni a kép két oldalát is: Ferenc oldalán egy nagyobb hegy van, sok olajfával, és nagyvárossal, míg a szegény lovag oldalán kisebb, kevesebb olajfával és kisebb várossal. Mindez sugallja is kettejük anyagi hátterét (mi áll mögöttük) és lehetőségeit. Ferenc még itt is gazdagabb, de feltűnik itt egy kedvenc mondása és elve: Amit Isten nekünk adott használatra adta, és addig van jogunk használni, míg nálunknál szegényebbel nem találkozunk, akkor elveszítjük rá jogunkat. – Nos ez is benne  van abban, amikor odaadja ruháját.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.