2011. február 6., vasárnap

A bal oldali kereszt hajó ablakai

A bal oldali kereszt hajóban

A szentély, a keresztházak és a hajó üvegablakai között szemmel látható stiláris különbségek vannak. Ez utóbbiak valószínűleg IV. Sándor pápaságának idején készültek. Erre abból is következtethetünk, hogy Szent Klára már ott van déli-,
Szent Klára
bal oldali kereszt hajó négy osztatú ablakán, őt pedig 1255-ben avatták szentté. A hajó ablakai a teljes apostoli ciklust mutatják be, a Nyugat Európa katedrálisaiban rendkívül modell szerint. Az pedig nyilvánvalóan nem véletlen hiba, hogy Szent Péter és Pál hiányoznak, és helyükre Szent Ferenc és Szent Antal kerültek, akik igehirdetői tevékenységüknek köszönhetően valóságos apostolok. Péter és Pál apostolok tiszteletére egyébként külön oltárt szenteltek az északi keresztházban, melyet Cimabue díszített a Római Egyházat megalapító apostol fejedelmek életének képeivel. A két apostol azonban még egy kiemelkedő helyet kapott az épületben, a kijáratnál a rózsa ablak mellett találjuk két tondóban, mellképeiket, így a római jelleg nem hogy nem vész el, hanem inkább még jobban kiemelkedik Az északi keresztház négy osztatú ablaka pedig Krisztus megjelenéseivel a Mennybemenetelig, a hajóban pedig a Szt. Bertalan és Máté, valamint Szt. Ferenc és Antal életét ábrázoló ablakok, a „Szent Ferenc Mestere” alkotásai. A déli fal két utolsó üvegablaka, melyek Szt. Simon és Tádé, valamint Fülöp és az ifjabb Jakab apostolt ábrázolják, szinte teljes egészében a modern restaurációk alkotásai.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.