2011. február 15., kedd

Második boltozat

A felső bazilika díszítése a „conformitas” témáját fejleszti tovább, mely már az alsó bazilikában is előkerült. Alapja az evangéliumok és az életrajzok párhuzamos témáinak egymás mellé tétele volt. Itt a hasonlóságot kiterjesztették a Genezisre és az egésze evangéliumra. A hajó északi falán találjuk az ószövetségi jeleneteket, a délin az újszövetségieket. Szent Ference Legendája e jelenetek alatt, a fal alsó részén látható. Szent Ferenc tipológiája (előképek keresése) itt kiterjed az ószövetségre is, mégpedig a teremtés történetre és a patriarchák életére. Bonaventúra Szent Ferencet a hatodik pecsét angyalával azonosítja, aki az élő Isten jegyeit viseli testén, és ezzel Ferencet belehelyezi az üdvösség történetébe, a nyolcadik nap alkalmazásával, amikor Krisztus újra eljön, a halottak életre kelnek és megítéltetnek.
Az értelmezés kulcsát az egész programhoz,  a hajó második boltszakaszának ovális képei adják.
Ezeket a képeket kitárt angyal kezek veszik körül. Így az örökkévalóságba helyezik az ábrázolást.
A képeken az áldást osztó Krisztust, a Boldogságos Szüzet, Keresztelő Szent Jánost mint közbenjárókat, és  Szent Ferencet, mint „alter Christust láthatjuk. Itt tehát a Szentnek olyan közbenjárói szerepet tulajdonít ez a megközelítés, mint a Szentírás a Boldogságos Szűznek és Keresztelő Szent Jánosnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.