2011. február 18., péntek

A hajó oldal falai

A felső bazilika hajója
A hajó minden boltíve alatt, a fal felületet egy nagy gótikus ablak osztja ketté, és két szintre elhelyezve 2-2 jelenetet tartalmaz. A képek sorrendben úgy következnek, hogy először a felső sorozat megy végig nyugatról keletre haladva (tehát a keresztháztól a rózsaablak felé) az északi falon, majd az alatta lévő sor ugyanígy. Szent Ferenc életének jeleneteit is – melyek a biblikus képek alatt találhatók –  így kell olvasni. Ennek következményeképpen egy nagyon világosan szimbolikus jelentést kapunk. A tér és idő keresztény értelmezésében egy templom orientációját nem a topográfia határozza meg, hanem a történelem isteni rendje. Szent Bonaventúra értelmezésében, Ferenc a hatodik pecsét angyala, aki az élő Isten jegyét viseli testén (Jel 7,2). Földi élete egy kör vonalát járt be, mely a tökéletességnek is a szimbóluma, és az Atyához való visszatérést is jelenti.
Az ószövetségi jelenetek (az északi falon):
Felső sor: A teremtés
A világ teremtése – Ádám teremtése
Éva teremtése – A bűnbeesés
A paradicsomból való kiűzetés – Ádám és Éva munkája
Káin és Ábel áldozata – Káin megöli Ábelt

Alsó sor: A patriarchák története
A bárka építése – Noé megmenekül a bárkában az állatokkal együtt
Izsák feláldozása – A három angyal meglátogatja Ábrahámot
Izsák megáldja Jákobot – Ézsau Izsák előtt (http://www.thais.it/speciali/assisi/Giotto/hi_res/scheda_01.htm)
Józsefet a verembe dobják testvérei – József felfedi kilétét testvérei előtt.
Az újszövetségi jelenetek (a déli falon):
A felső sor: a gyermekség jelenetei:
Az angyali üdvözlet – Mária látogatása Erzsébetnél
A Bölcsek imádása – Jézus bemutatása a templomban
Menekülés Egyiptomba – A gyermek Jézus a templomban
Jézus megkeresztelkedése –

Alsó sor: Jézus nyilvános működése és a Passsió történet jelenetei:
A kánai menyegző – Lázár feltámasztása
A vérrel verejtékezés a getszemáni kertben – Jézus Pilátus előtt
A keresztút – Keresztre feszítés
Jézus siratása – Szent asszonyok a sírnál.

A keleti homlokzati fal belső odalán:
Délen: Krisztus mennybemenetele és Szt. Péter tondója
Északon: A Pünkösd és Szt. Pál tondója.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.