2011. február 20., vasárnap

Szent Ferencet ábrázoló freskók

A hajó alaprajza
A bazilika hajójának falait, az alsó sorban a szent Ferenc életét bemutató 28 freskó díszíti. Az egész hatalmas ikonográfiai program ebben nyeri el csúcspontját.
Már a 11. század óta szokás volt Nyugaton, hogy egy szent életének egyes epizódjait, vagy csodáit megfessék annak a templomnak a falaira, melyekben a szent ereklyéit őrizték, vagy akinek ott helyi tisztelete volt, de arra még nem történt kísérlet Assisi előtt, hogy egy szent egész életét megfessék. A Szent Ferenc legendái a figurális művészetnek a vallásosság szolgálatába való állítását, a művészet új alkalmazásának kezdeteit jelzik.
Giotto, a testvérek útmutatása mellett, nem arra törekedett, hogy Ferenc életének eseményeit egyszerű kronologikus rendben bemutassa, hanem arra, hogy érzékeltesse az állandó és pontos megfelelést a szentírási epizódok egyes szereplői és Ferenc élete között. Így azok mintegy típusokká, azaz a követés modelljeivé váltak, Ferenc pedig a lehető legszorosabban kapcsolódott Krisztushoz és az evangéliumi élethez. Ugyanaz a szándék érvényesült mint szent Bonaventúránál, amikor megírta szent Ferenc életrajzát:
A zavar elkerülése céljából a történteket nem mindig időrendben csoportosítottam, hanem inkább az összefüggésnek megfelelő elrendezésre törekedtem, így különböző időben történt eseményeket összekapcsoltam, egy időben történteket pedig más-más témához soroltam, ahogy alkalmasnak látszott.” (LM Prol 4.)
Giotto a falfelületeket keretekkel osztotta meg, ami teljes egészében szakítást jelent a hajó felső képszalagjaival. Egy-egy oszlopköz 3 ill. 4 négyzetre van osztva. A fal alja drapéria utánzattal van fedve, melyen a drapéria egy párkányhoz van rögzítve, melyet apróbb konzolok tartanak. Ezen 4-4 csavart oszlop áll, melyek egy újabb jól tagolt párkány áll, mozaik berakással. E fölé kő konzolok vannak festve, melyek azt a benyomást keltik, hogy ezek hordozzák a galériát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.