2010. július 27., kedd

Az alsó bazilika


 

Amikor a hatalmas templomajtón meghatódva belépünk a román stílusban épült, alsó bazilikába szent Ferencnek az első boltszakaszra festett képe fogad ezzel a latin felirattal: „Lassítsd lépteidet és örvendj, zarándok, már megérkeztél a Paradicsom hegyre… örökké áldást zengenek és megörvendeztetnek szent énekeikkel, ez a templom a lelki örömök valóságos paradicsoma. Lépj be, nagyobb dolgokat is fogsz még látni.”
Harmath Károly atya az Új Emberben irt egyik cikkében így fogalmaz: „A boltívek - ellentétben a katedrálisok építészeti stílusával - nem gőgös magasságból tekintenek le a kis emberre, hanem szinte meggörnyedve viselik a súlyt. Vagy csak emlékeztetni akarnak a "kisebb (mert: a kisebb még a legkisebbtől és a kicsitől is kisebb) testvér" alázatosságára?”
Rögtön feltűnő a templom félhomálya, az uralkodó szórt fény, amely a földi életet érzékelteti. A tervező szándéka egyben az volt, hogy a képi díszítés a belépő zarándok útját kísérje végig bejárattól egészen a szent sírjáig. Nem tudom mikor véshették fel, de több nyelven is olvasható a Pax – Béke felírás.
A mennyezeten, mely a csillagos eget utánozza, a Mennyek Országát, a csillagok közepébe a művész kis tükröket helyezett, egyrészt, hogy erősítse azok hatását. De a csillag szimbolikus formája előfordul a padozat berakásos mintáján és az oltáron is. A költői kérdés, hogy itt ki sztár, a csillag?

Az alsó templom (fő)hajójának falait öt kép pár díszíti. A déli oldalon 5 Ferenc életéből, az északin pedig 5 Krisztus életéből. Alkotója az un. szent Ferenc mestere, valójában ismeretlen mester. Valószínű hogy egy a kolostorban élő, ferences testvér lehetett. A képek a húsvéti misztériumról szólnak. Egyik oldalon Jézus szenvedését (passió)-, a másik oldalon szent Ferenc együtt szenvedését (conpassió) mutatják be .
Az első kép pár:  
Jézust megfosztják ruháitól – Ferenc visszaadja ruháit apjának. A mennyei Atya iránti határtalan bizalom megnyilatkozása.
A második kép pár:  
A keresztre feszítés – III. Ince pápa álma: Ferenc megtámasztja az omladozó Lateránt.
Harmadik kép pár: Jézust leveszik a keresztről – Ferenc prédikál a madaraknak.  Isten igéje íme nem halt meg, hanem eljut ez egész világra.
Negyedik kép pár: A sírba tétel, Jézus siratása – Szent Ferenc stigmatizációja. A conpassió alap típusa az együtt szenvedés. Egymás sorsában való részesedés.
Az ötödik kép pár: Krisztus megjelenik az emmauszi tanítványoknak, – Szent Ferenc temetése, és a stigmák valódiságának megállapítása.  Ez a kép van legközelebb az oltárhoz. "Nem ezeket kellett elszenvednie az ember Fiának, hogy bemehessen dicsőségébe?"

2010. július 19., hétfő

A Szent Ferenc Bazilika

Az Assisiben tett látogatásaim legmaradandóbb élményei közé tartozik a szent Ferenc holttestét őrző bazilika. Nagyon sokféleképpen láthattam már: éjszakai megvilágításban, nappali fényben, kora délutáni órákban, estefelé, kívülről és belülről, de mindig valami újat nyújtott, úgy hogy további titkokat őrzött.
A templom a város szélén épült. Assisi Szent Ferenc életében a dombot, amelyen a bazilika méltóságteljesen emelkedik még a Pokol dombjának nevezték, mert itt hajtották végre az ítéletet a bűnözőkön. A legenda szerint Ferenc azért választotta ezt a –helyet nyughelyének, mert önmagát a legnagyobb bűnösnek tartotta. Azonban amióta felépült rajta ez a csodálatos építmény, a helyet a Mennyország dombjaként emlegetik. A telket Bombarone Illés testvér kapta ajándékba IX. Gergely pápa számára 1228-ban, amelyen hamarosan megkezdődött a ma már bazilika néven ismert templom építése. IX. Gergely, a Szent közeli barátja, maga helyezte le a szentté avatás másnapján (1228. július 17-én) az építmény alapkövét. Illés testvér konok kitartásának és rendkívüli szervezőképességének köszönhetően két évre rá, a pünkösdi káptalanra összegyűlt ferencesek ünnepélyes keretek között áthozták Szent Ferenc - akkor még épségben lévő - földi maradványait a Szent György-templomból (ma: Szent Klára-bazilika). Illés testvér szíriai tartományfőnöksége idején láthatta, milyen óriási, sziklába vájt erődítményeket emelnek a keresztesek, amelyek a valóságban tekintélyes személyiségek síremlékei voltak. A templomot - amelynek "atyja volt: ész, amely kigondolta, és kéz, amely megvalósította" (L. Gillet) - erődítményszerű létesítményként álmodta meg, amelyre teljes súlyával rátelepszik a könnyed és kecses felső bazilika.
Ludovico da Pietralunga ferences testvér (+1570) szerint – 1253-ban – IV. Ince pápa felszentelte a kezdetleges rendházat is: „Ami a felszentelést illeti, nemcsak az oltárt szentelte meg, hanem még egyszer az egész templomot a rendházzal együtt.” Ez az év számít a bazilika felszentelése évének, mert ekkor már befejezetten állt mind a két – egymásra épített – templom épülete.
Valójában háromszintes templomról beszélhetünk. Mindegyik szint sajátos hangulatú. Az első szint freskói díszítésükben visszafogottabbak, szűrt-, szinte misztikus fény világítja meg a tereket. Ez a földi életet mintázza. Innen közelíthető meg lépcsőkön lefele haladva a szent sírját őrző kripta, amelynek csupasz falai, egyszerű szegénysége egyértelműen a halálra emlékeztet. A felső templom színei, világossága, a fény pajkos játéka a mennyország örömére hangol.

2010. július 14., szerda

Más látnivalók


A szentély bal oldalán ajtó nyílik egy folyosóra, amelyen a templom kriptájába lehet lejutni. Néhányszor volt alkalmam itt misézni. Itt található az ősi ház maradványa, amelyet Assisi városa épített a testvérek számára, és amelyet szent Ferenc le akart rombolni.  Csak akkor hagyta abba a cserepek ledobálását, amikor azt mondták neki, hogy ez nem a testvérek háza, hanem a városé.
A templommal egy épület egységben egy múzeum is található. Egy maketten megnéztük azt, hogy Assisi és környéke miként is nézett ki szent Ferenc idejében. Értékes és régi festményeket, kereszteket, tárgyakat állítottak ki megtekintésre. Megnézhető többek között Sienai szent Bernardin szószéke is.
Az ősi konvent felújított – konzervált része is látogatható, amely sajátos hangulattal fogad és marad meg az emlékezetben.
A múzeumból kijövet, néhány lépés a rózsák kápolnája, ahol lehet látni a tövis nélküli rózsákat. Az kápolna fele vezető folyósón van egy szobor, amely úgy ábrázolja szent Ferencet, hogy rózsákat tart a kezében. Az érdekessége ennek a szobornak, hogy élő, fehér galambok tanyáznak rajta. Nagy turista attrakció, mindenki azt fényképezi, hogy hogyan ül az élő galamb a rózsák között, ahogyan szent Ferenc a karját kinyújtva tartja. Különben a testvérek szoktatták oda, kint a kolostor udvarán láttam, hogy ott nevelik, gondozzák őket.  Nagyon szép a látvány a kolostor kertjéből. Nagyon szépen látszik Assisi, a Subasio hegye és az egész környék.