2011. március 20., vasárnap

Arezzoban 10. kép

Szent Ferenc kiűzi az ördögöket Arezzoból


"Egy alkalommal Arezzóba érkezett, mikor a várost a belső harcok már-már pusztulással fenyegették. A város külső részén megállapodva ujjongó gonosz lelkeket vett észre a város fölött, amint annak felizgatott polgárait egymás gyilkolására tüzelték. Ezeket a lázító szellemi hatalmasságokat azonban megfutamította s a galambegyszerűségű Szilveszter testvért hírnökként előreküldve így szólt:
- Menj a város kapujához és a mindenható Isten nevében az engedelmesség erejével parancsold meg a gonosz lelkeknek, hogy gyorsan távozzanak.
A készséges testvér sietve teljesítette atyja parancsszavát, magasztalással az Úr színe elé járult és a város kapujánál harsányan kiáltozni kezdett:
- Gonosz lelkek, mindahányan, a Mindenható Isten erejével és az Ő szolgájának, Ferencnek parancsára, messzire távozzatok innét!
A város erre nyomban visszanyerte békéjét és a polgárság ügyeit a polgárok nagy higgadtsággal rendezték el maguk közt."   LM 6,9

Arezzo lakóssága valami okán össze különbözött egymással. Szent Ferenc úgy látta, hogy ördögök szállták meg a várost, ezért elmentek Szilveszter testvérrel, hogy megtisztítsák. A képet a város épületei uralják, amelyet a világ többi részétől a meghasadt föld választ el. Giotto a templomot is nagy méretekben festette meg. Miközben Szilveszter határozott mozdulattal kiűzi az ördögöket, szent Ferenc alázatosan a háttérben imádkozik. A gonosz lelkek elmenekülnek, a város lakói a kapukban várják a távozásukat, majd békésen visszatérnek a mindennapi dolgaikhoz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.