2011. május 17., kedd

Szent Ferenc sorozat

Végigkísérve a szent Ferenc bazilika, felső templomában található 28 képből álló szent Ferenc sorozatot láthattuk, hogy - jóllehet - minden jelenet önálló, de az is nyilvánvaló, hogy a jelenetek tematikailag - funkcionálisan - ikonográfiailag összefüggnek egymással. A kapcsolatot nemcsak Ferenc ábrázolásának módja adja (ahogy ezt a felszínes szemlélődő állíthatná!), hanem leginkább  a szent Bonaventúra  által irt Legenda Maior szempontjai érvényesülnek. Lelkiségi, teológia szempontjaival ez a mű adja a kezünkbe az értelmezés kulcsát. Így nyilvánvaló, hogy nem elég a pusztán történeti,- művészettörténeti szempontok figyelembevétele. Csak a komplex elemzés tárja fel a láthatóvá fogalmazott üzenetet:
Halljátok meg, az Úrnak fiai, testvéreim, s fogadjátok fületekbe szavaimat. 
Nyissátok meg szívetek fülét,
és engedelmeskedjetek az Istenfia szavának.
Őrizzétek szívetekben parancsait,
és teljesítsétek tanácsait tökéletes hűségben. 
Dicsérjétek őt, hiszen jó,
dicsőítsétek meg tevékenységtekben.
Azért küldött benneteket a világba, hogy szóval és tettel
tanúságot tegyetek üzenetére, s mindenki tudtára adjátok,
hogy senki sem mindenható rajta kívül.
Szent Ferenc: Az egész rendhez írt levél

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.