2011. május 4., szerda

Szent Ferenc gyógyít 26. kép

Szent Ferenc meggyógyít egy embert, aki őt tiszteli  


"Katalónia városában, Léridában élt egy János nevű jámbor férfi, aki tisztelte Szent Ferencet. Egyik este hátulról megtámadta egy ember, aki őt ellenségének nézte és kardcsapásokkal halálosan megsebesítette. Az első ütés ugyanis majdnem egész vállát karjával együtt letépte, a másik pedig a mellén olyan nagy sebet ütött, hogy a levegő, mely a seb nyílásából kitódult, hat összekötött gyertyát is eloltott volna. Az orvosok megállapítása szerint az ember menthetetlen volt. Ő azonban nagy bajában Szent Ferenc közbenjárását kérte. S lám az ablakon keresztül belépett valaki a kisebb testvérek ruhájában és így szólt hozzá: "Mivel bíztál bennem, nézd, íme azért megment az Úr." Akkor Ferenc - mert ő volt az - odalépett az ágyhoz, feloldotta a kötéseket a sebekről és megkente azokat, a beteg azt hitte, hogy balzsammal. Alig érezte, hogy a szent kezek, melyek az Üdvözítő sebei által gyógyító erejűek voltak, szelíden megérintik, teste máris meggyógyult."
Bonaventura, Szt. Ferenc halál utáni csodái I, 5

"Lerida városában egy János nevű ember, aki nagyon tisztelte Szent Ferencet, egy este olyan súlyosan megsebesült, hogy azt hitték a következő napot sem éli meg. Ekkor csodálatosan megjelent neki a Szent Atya, és megérintette sebeit szent kezével. Ugyanabban az órában teljesen meggyógyult, úgy hogy az egész környéken hangosan hirdette, hogy a kereszthordozó Ferencet mindenkinek tisztelnie kell. Hiszen csoda nélkül hogy történhetett volna az, hogy egy híres ember egyik pillanatban súlyosan megsebesül, de rögtön azután teljesen meggyógyul? Ki tudna hálátlan lenni Isten iránt, amikor erre visszagondol? Végül pedig ki tudna szívbéli odaadottság nélkül egy ilyen jó, elbűvölő és egyedülálló csodáról elmélkedni?"        Legenda Minor, VI,7
A festő két csoportba rendezte a kép szereplőit. Egyik felől a megsebesült ember hozzátartozói és az orvosa. Másik felől szent Ferenc és az angyalok. A rokonok és az orvos nem érzékelik az égiek jelenlétét. Az orvosok szerint János gyógyulása lehetetlen, sebei elfertőződtek. Az ajtóban álló orvos kézmozdulata is a tehetetlenséget fejezi ki. Szent Ferenc kezének érintése csodatévő erejű volt - a beteg visszatért az életbe. 
"Mivel bizalmad volt bennem, íme az Úr megszabadít téged" - szól hozzá Ferenc.

1 megjegyzés:

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.