2010. július 27., kedd

Az alsó bazilika
Amikor a hatalmas templomajtón meghatódva belépünk a román stílusban épült, alsó bazilikába szent Ferencnek az első boltszakaszra festett képe fogad ezzel a latin felirattal: „Lassítsd lépteidet és örvendj, zarándok, már megérkeztél a Paradicsom hegyre… örökké áldást zengenek és megörvendeztetnek szent énekeikkel, ez a templom a lelki örömök valóságos paradicsoma. Lépj be, nagyobb dolgokat is fogsz még látni.”
Harmath Károly atya az Új Emberben irt egyik cikkében így fogalmaz: „A boltívek - ellentétben a katedrálisok építészeti stílusával - nem gőgös magasságból tekintenek le a kis emberre, hanem szinte meggörnyedve viselik a súlyt. Vagy csak emlékeztetni akarnak a "kisebb (mert: a kisebb még a legkisebbtől és a kicsitől is kisebb) testvér" alázatosságára?”
Rögtön feltűnő a templom félhomálya, az uralkodó szórt fény, amely a földi életet érzékelteti. A tervező szándéka egyben az volt, hogy a képi díszítés a belépő zarándok útját kísérje végig bejárattól egészen a szent sírjáig. Nem tudom mikor véshették fel, de több nyelven is olvasható a Pax – Béke felírás.
A mennyezeten, mely a csillagos eget utánozza, a Mennyek Országát, a csillagok közepébe a művész kis tükröket helyezett, egyrészt, hogy erősítse azok hatását. De a csillag szimbolikus formája előfordul a padozat berakásos mintáján és az oltáron is.
Az alsó templom (fő)hajójának falait öt kép pár díszíti. A déli oldalon 5 Ferenc életéből, az északin pedig 5 Krisztus életéből.
Az első kép pár: Jézust megfosztják ruháitól – Ferenc visszaadja ruháit apjának.
A második kép pár: A keresztre feszítés – III. Ince pápa álma: Ferenc megtámasztja az omladozó Lateránt.
Harmadik kép pár: Jézust leveszik a keresztről – Ferenc prédikál a madaraknak. Negyedik kép pár: A sírbatétel, Jézus siratása – Szent Ferenc stigmatizációja.
Az ötödik kép pár: Krisztus megjelenik az emmauszi tanítványoknak, – Szent Ferenc temetése, és a stigmák valódiságának megállapítása.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.