2011. január 12., szerda

Felső bazilika - festmények

bal oldali kereszthajó
Miután elkészült a felső templom a ferences testvérek a kereszthajó kifestését Cimabue-ra bízták. Ő 1280-1283 között több festményt is készített.
A bal oldali kereszthajóban:
- az Apokalipszis és keresztre feszítés.
Jobb oldalon:
- jelenetek az Apostolok cselekedeteiből, valamint egy újabb keresztre feszítés ábrázolás.
Az oltár fölötti boltozaton a négy evangélista allegóriáját festette meg.
Körülbelül ugyanebben az időszakban más, neves festők kifestették a felső templom boltozatát, valamint a falak első két árkádjának a felső felét, akikről kimutatható Cimabue kifejezett hatása.
A falak harmadik és negyedik árkádja között Giotto hatása látszik.
Ugyanis ezek a képek akkor készültek, amikor 1296-1298 között Giotto megfestette a szent Ferenc életét ábrázoló 28 képből álló sorozatot.
Azt mondhatjuk, hogy ezekkel a képekkel Cimabue és Giotto lefordította nyugati nyelvre a bizánci festészetet, ami új korszak kezdetét jelentette a nyugati festészet világában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.