2011. március 13., vasárnap

Tüzes szekéren (8. kép)

Szent Ferenc tüzes szekéren jelenik meg 


"Mialatt a testvérek a nevezett helyen együtt tartózkodtak, a szent egy szombat-napon bement Assisi városába, hogy vasárnap reggel, mint rendesen, a székesegyházban prédikáljon. A magát Istennek szentelt férfiú az éjszakát szokása szerint a kanonokok kertjében lévő kunyhóban töltötte, távol fiaitól. S íme, éjfél tájban, miközben testvérei közül egyesek pihentek, mások meg imádkoztak, csodás fényű tüzes szekér gördült be lakásuk ajtaján, s háromszor ment végig a hajlékon, s rajta napszerű fényes gömb árasztott világosságot az éjszakába.
Az ébren lévők elálmélkodtak, az alvók felébredtek és megijedtek. Szemükben és szívükben egyaránt érezték a fényességet, mert a csodás fény erejével egyik a másik lelkében olvasott. Látva egymást szívük rejtekében, mindannyian átértették, hogy a testileg távollevő atya van jelen olyan elváltozott arccal amely égi fényességtől sugárzik és tűztől lángol.
A természetfölötti módon fényes és tüzes szekérben aztán megértették az Úr szavát, hogy igaz emberekként úgy kell nyomában haladniuk, mint aki és akit Isten számukra, Illés példája szerint, harci szekerének és szekérvezetőjének rendelt" LM IV.4
A képen, a testvérek közül néhányan az épület falai között alszanak. Mások heves gesztusok kíséretében álmélkodnak a csodás égi jelenségen. Szent Ferenc egy római típusú, tüzes szekéren állva jelenik meg az égen. Úgy tűnik fel a követői körében, mint egy új vezető, mint a kereszténység új vezéregyénisége. Giotto az alkalmazott színek segítségével emeli ki a különbséget a mennyi világ és a föld között. Lenyűgöző módon fejezi ki a jelenet látomás jellegét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.