2011. március 3., csütörtök

Ferenc lemondása (5.kép)

Ferenc lemond atyai örökségéről


"Később testi atyja, a kegyelemnek immáron pénz nélkül szűkölködő fiát a város püspöke elé akarta vezetni, hogy annak kezébe mondana le atyai örökségéről és adná neki vissza mindazt, amije volt.
A szegénység igazi szerelmese erre késznek is mutatkozott. A püspök előtt haladéktalanul; minden szó nélkül leveti összes ruháit és atyjának adja. Ekkor lett nyilvánvalóvá, hogy Isten embere testén, a finom ruha alatt, vezeklőövet hordoz. Csodás buzgalomtól lelkileg szinte megrészegedve, még alsóruháit is levetette és egészen mezítelenre vetkezve így szólt atyjához:
- Eddig a földön téged neveztelek atyámnak ezentúl azonban bízvást mondhatom: Mi Atyánk; ki a mennyekben vagy akibe minden kincsem és egész reménységem helyeztem ! ...
A püspök ezt látva, az Isten emberének rendkívüli buzgalmán elcsodálkozott. Legott fölkelt és mint jámbor és jó ember, sírva ölelte karjaiba, s rajta levő köpenyével takarta be őt. Majd meghagyta övéinek, hogy hozzanak elő valamit ruhátlansága elfödésére. Mire a püspök szolgájának szegényes és silány köntösét hozták elő. Ezt is hálásan fogadta, s a keze ügyébe eső kővel arra keresztet jelölt, belőle takarót formált a keresztrefeszített és félmeztelen ember.
A felséges Királynak szolgája ilyenformán tehát mezítelen maradt, hogy a mezítelen, keresztrefeszített Urat kövesse, akit szeretett. A kereszttel aztán így megerősödve, lelkét az üdv fájára bízta, amely által kimenekült a világ veszedelméből."   Legenda M II.4

Amikor Pietro Bernardone bevádolta fiát a püspöki törvényszéken, hogy eltékozolja  a vagyonát, Ferenc mindent visszaadott neki, még a rajta levő ruhákat is. Giotto a képen két csoportba rendezi a szereplőket. Egyik része Ferenccel tart, és nyilván ezen az oldalon áll az őt védelmébe vevő Guido püspök. A másik oldalon az apa áll, a város gazdag polgáraitól körül véve. Két külön világ, két külön mentalitás. Azonban szent Ferenc döntését és választását, a mennyből lenyúló áldást osztó Isteni kéz hagyja jóvá. Szent Ferenc karja is arra lendül. Onnan fentről, a mennyei Atyától várja a segítséget és támaszt, választott életformájában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.