2011. március 25., péntek

Karácsony Greccióban 13. kép


"
Halála előtt három évvel Greccióban a buzgóság felszítása okából a kisded Jézus születésének emlékét nagy ünnepélyességgel igyekezett felidézni. S hogy ez ne essék újításnak, a Szentatyától kért és kapott engedéllyel jászolt készíttetett, szalmát, ökröt és szamarat hozatott oda. Meghívta a testvéreket és a népet is. Az erdő élénk és ájtatos énekektől visszhangzott, miközben a sok fáklyától szinte nappali világosság töltötte be az éjszakát. Ekkor az Isten embere lelki meghatottsággal, könnyesen és túláradó örömmel a jászol mellé állott, amely fölött ünnepi szentmisét szolgáltak. Maga Szent Ferenc énekelte Krisztus levitájaként az evangéliumot. Aztán a körülálló népnek a szegény Krisztus születéséről prédikált, akit midőn meg akart nevezni, gyöngéd szeretettel betlehemi Kisdednek nevezett.
Egy erényes és derék lovag, Grecciói János úr, aki Krisztus szerelméért a világi katonaságot elhagyva nagy buzgalommal kapcsolódott az Isten emberéhez, azt állította, hogy ugyanakkor gyönyörű szép alvó kisdedet látott a jászolban, akit boldog Ferenc atya karjába ölelve ébresztett fel álmából.
Ennek a buzgó katonának a látomását nemcsak szentsége teszi hihetővé, de az igazság is mellette szól és a követő csodák is megerősítik. Ferenc példája ugyanis a Krisztus hitében ellanyhult híveket az egész világon feltüzelte, a jászol megőrzött szalmáját pedig a nép beteg állatjai gyógyítására és más különös ragályok elhárítására használta, mindenképpen dicsőítve Istent, aki szolgája szent imájának hatékonyságát nyilvánvaló csodákkal bizonyitotta."  LM 10,7

A festő a jelenetet sajátos módon helyezte el. Az esemény egy templomban, liturgikus környezetben játszódik. Az elbeszélés fontos elemei: az evangélium olvasása, a szószék, az oltár. Szent Ferenc a középpontban, diakónusi ruhában térdel a jászol előtt, amint épp kiemeli a megelevenedett isteni kisdedet. Megfigyelhetjük, hogy a jászol inkább egy láda, vagyis koporsó alakú. Együtt van a Karácsony és Húsvét ünneplése, mint a két kiemelkedő üdvösségtörténeti esemény.
Feltűnő, hogy a San Damiano kereszt a nézőnek, valamint a jelenetnek háttal van, és épp az ellenkező irányba dől. A jelenet lendületét a jelenlevő tömeg és a négy éneklő ferences testvér biztosítja.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.