2011. március 29., kedd

A celanói lovag 16. kép

Szent Ferenc megjövendöli egy celanói lovag halálát


"Más alkalommal meg midőn a tengeren túlról visszatérve Celanóban akart prédikálni, valami lovag kérve-kérte, hogy ebédre legyen vendége. Házához érve az egész vendéglátó család örömmel fogadta. Étkezés előtt a jámbor férfiú szokása szerint égre emelt szemmel imádságos hálaadással fordult Istenhez. Imája befejeztével a kegyes vendéglátót magához szólította és barátságosan így beszélt hozzá:
Íme, gazda testvér, legyőzött kérésed és eljöttem hozzád étkezésre. Nyugodj meg azonban figyelmeztetésemen, hogy te nem itt, hanem egyebütt fogsz étkezni. Azért valld meg igaz bűnbánattal bűneidet, s ne titkolj el gyónásodban semmit. Még ma visszafizet neked az Úr azért, hogy szegényeit ilyen szívesen láttad!
A vendéglátó férfiú legott megnyugodva a szent figyelmeztetésén, társának gyónásban mindent fölfedve elrendezte házát, s amennyire tőle telt, elkészült a halálra. Végül aztán asztalhoz ültek. De alig kezdtek az étkezéshez, a házigazda hirtelen Isten emberének szava szerint, váratlanul meghalt.
Így történt, hogy a vendéglátó kegyessége az Igazság igéje szerint prófétát befogadva próféta jutalmát nyerte. A szent férfiú jóslatára a derék lovag bűnbánattal készült el a hirtelen halálra, s így az örök kárhozatot elkerülve tért az örök hajlékokba."  LM 11,4

A haldokló lovag a kép jobb alsó sarkán látható. Egyben minden feléje mutat: az épület elem, az emberek gesztusai, az arckifejezések. Az asztalterítő is szépen kidolgozott, hímzett vászon. A rá helyezett eledellel és evőeszközökkel, a lakoma bőségét jelzi. A terítő alakja inkább oltárterítőre emlékeztet. Talán utalás arra, hogy a lovag a nagylelkűsége jutalmául, az égi lakomában részesült.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.