2010. március 10., szerda

San Damiano – Kolostor


Sepolcreto, vagyis kistemető
A templom szentélyének jobb oldalán levő ajtón keresztül léptünk be abba a kis terembe, amit sepolcretonak, kistemetőnek hívnak. Ide temették a San Damianoban meghalt első nővéreket. Például Ágnest, aki szent Klára nővére volt, édesanyjukat Hortulánát, aki férje halála után szintén belépett a rendbe. Az ő testét később átvitték a Szent Klára bazilika egyik kápolnájába.
 
Kis Kórus (Il Coretto)
 
A kistemetőből egy szép gótikus ajtó visz a nővérek oratóriumába, ahol a zsolozsmát énekelték. A berendezés a XIII századból való: eléggé nyers, gyalulatlan stallum, pulpitus. Később a ferences szent helyeken több ilyent is láttunk. Nem stílusos bútorzat, de lelkiséget sugároz. Kihelyezték az első nővérek névsorát. Ötvenegy név van, úgy ahogy egy 1238. június 8-án keltezett közjegyzői dokumentumban található. Csupán a keresztnevek, mert a kolostorba lépéskor mindenki számár meghaltak, senki másnak nem léteznek csak Istennek.
Szent Klára a regulát (szabályzatot) forma vitaenek, életformának, megvalósítható lelki programnak nevezi.
Miután a fölséges mennyei Atya kegyelmével méltóztatta megvilágosítani szívemet, hogy boldogságos Szent Ferenc atyánk megtérése után nem sokkal példájára és tanítására bűnbánatot tartsak, nővéreimmel együtt önként engedelmességet fogadtam neki. Látta pedig a boldogságos szent atya, hogy nem félünk semmilyen szegénységtől, munkától, megpróbáltatástól, ínségtől és a világ megvetésétől, sőt ezeket még nagyobb gyönyörűségnek tartjuk, részvéttől indíttatva a következő életmódot írta nekünk: Mivel a szent evangélium szerinti tökéletes élet választásával isteni sugallatra a magasságbeli, fölséges király, a mennyei Atya leányaivá és szolgálóivá lettetek és eljegyeztétek magatokat a Szentlélekkel, akarom, s ezennel a magam és testvéreim nevében ígérem is, hogy éppoly szeretettel fogok rólatok gondoskodni és éppoly odaadással törődök veletek, mint ővelük. „ (Klarissza regula VI fejezet)

A többnyire szent Klára életét megörökítő freskók a XV századból valók. Megfestették szent Klára arcát, ahogyan ima után ragyogott, más helyen a kis Jézussal a karjában ábrázolták.
Itt látható az a bemélyedés is, ahová szent Ferenc elrejtőzött., amikor az apja  kereste. Eléggé alacsony bemélyedés a falban, nem nagyobb 1,60-nál. Bizonyíték szent Ferenc alacsony termetére. Közülünk többen megpróbáltak beállni, de csak az alacsonyabbak fértek el benne.

2 megjegyzés:

  1. Nekem nagyon hasznosak ezek az írások, jelenleg a stigmatizáltakat tanulmányozom. Assisi Szent Ferenc is közéjük tartozott, így találtam rá a blogodra. Jó lenne ha azt is beleírnád ezekbe az írásokba, hogy melyik városban találhatóak ezek a Szent helyek, és hogy jutottál el oda =)

    VálaszTörlés
  2. Köszönöm a megjegyzést, és örvendek, hogy hasznosnak találod az irásaimat.
    Amiről eddig a blogban írtam, az mind Assisiben van. Több alkalommal is jártam ott. Először, amikor a ferences örök fogadalmat letettem 1994.március.19-én. Az akkori élmények képezik a bejegyzések alapját.
    Szándékomban van, más szent helyekről is írni, ahol megfordultam. Most egyelőre a szent Ferenc bazilikánál ragadtam le.:-) További jó blogolást.

    VálaszTörlés

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.