2010. április 25., vasárnap

Ereklyék Kápolnája


Egy erre a célra kialakított, elzárt részben több szent Klára és szent Ferenc ereklyét is őriznek. Amikor első alkalommal megfordultam itt, akkor a rácsok mögött egy teljesen lefátyolozott klarissza nővér mutatta be ezeket az ereklyéket, azóta ez megszűnt.
Látható itt szent Klára haja egy ereklyetartóban. Szent Klára ruhája, vezeklőöve (cilicium), fátyol. Rács, amin keresztül a nővérek áldoztak, Szent Klára regulája.
Szent Ferenc habitusa is megtekinthető eredeti kordával, valamint szent Ferencnek a zsolozsmás könyve, amit Leó testvér ajándékozott a nővéreknek.
Az első lapra ezt írta Leó testvér:
Ezt a breviáriumot boldog Ferenc adta társainak, Angelus és Leó testvérnek, és ő maga is használta, amikor még jó egészségben volt, a zsolozsma végzésére, mint ahogyan ezt a Regula előírja. Amikor a betegség megakadályozta annak mondásában, legalább hallani akarta. Ehhez hűséges volt egész életében.
Ezt az evangéliumos könyvet is lemásoltatta, és amikor betegség vagy más nyilvánvaló akadály nem engedte, hogy jelen legyen a misén, felolvastatta magának a napi evangéliumot. Ehhez is haláláig hű maradt. Azt mondta: „Amikor nem tudok jelen lenni a misén, a lélek szemével imádom Krisztus Testét éppen úgy, mint amikor mise alatt nézem őz.” Az olvasás vagy a meghallgatás után boldog Ferenc mindig megcsókolta az evangéliumos könyvet az Úr iránti tiszteletből.
Ezért, amennyire csak tudja, Angelus és Leó testvér kéri Benedicta nővért, a szent Klára-monostor Szegény Úrnőinek apátnőjét és utána ugyanennek a monostornak minden jövendőbeli apátnőjét, hogy őrizzék mindig ezt a könyvet Szent Klára-monostorában szent atyánk emlékére és iránta való tiszteletből, mert ez a könyv, amelyet oly gyakran olvasott.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

A megjegyzéseket előbb elolvasom, ezért kis türelmet kérek a megjelenésig. Köszönettel.